Zona, ook gekend onder de naam ‘gordelroos’

 

Zona wordt veroorzaakt door de heractivatie van het Herpes Zoster virus, welk ook de windpokken veroorzaakt. Na een besmetting met de windpokken blijft dit virus namelijk gedeeltelijk achter in het lichaam. Bij verminderde weerstand kan het opnieuw actief worden en de zenuwen besmetten, waardoor er zona uitbreekt.

 

Vooral iets oudere mensen lopen kans om zona te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor mensen met een verlaagde weerstand, mensen die besmet zijn met het aidsvirus of mensen die behandeld worden voor kanker.

 

Drie tot 4 dagen voor de zona uitbreekt, treedt er een gevoel van onbehagen op met rillingen, koorts, misselijkheid, diarree of plasproblemen. Daarna verschijnen er plots blaasjes die in groepjes rond elkaar liggen en een branderig gevoel en jeuk geven aan 1 kant van het bovenlichaam of de rug. De blaasjes zijn met vocht gevuld met daarin het Herpes Zoster virus. Het kan dus ook overgedragen worden op mensen die nog niet immuun zijn, net als bij de windpokken.

 

Eén van de grootste problemen bij zona is pijn, welke soms enorm heftig kan zijn.  Deze hevige pijn kan worden bestreden met paracetamol (pijnstiller), maar soms is dit onvoldoende en kan men een zenuwbehandeling opstarten in het ziekenhuis. Bij sommige mensen kan de pijn weken tot zelfs jaren na het verdwijnen van de huiduitslag aanhouden.

De zenuwpijn kan heel ernstig zijn en moeilijk te behandelen. Het is ook mogelijk dat de huid een tijd gevoelloos blijft.

Deze ernstige zenuwpijn komt vooral voor bij oudere mensen, wanneer u in de acute fase veel blaasjes én pijn hebt en na zona in het gelaat.

 

Mensen die gevaccineerd zijn tegen windpokken, zijn ook beter beschermd tegen zona !