Is het niet beter voor mijn kind om de ziekte door te maken ?

Een aantal infectieziekten kunnen zeer ernstige complicaties veroorzaken en soms zelfs levensbedreigend zijn. Kinkhoest, tetanus, difterie en infecties met Haemophilus influenzae b, meningokokken C, pneumokokken kunnen zo ernstig zijn dat behandeling te laat komt of leidt tot blijvende complicaties. Tegen andere vaccineerbare ziekten bestaat er geen effectieve behandeling, zoals tegen hepatitis B, polio, mazelen, bof en rubella.
Enkel de poliovaccinatie is wettelijk verplicht, de andere vaccins uit het vaccinatieschema worden sterk aanbevolen.

 

Wanneer kinderen  de windpokken krijgen, blijft het virus levenslang in het lichaam aanwezig en kan opnieuw actief worden door een verzwakte immuniteit of door psychische stress, dit dan in de vorm van zona (ook gekend als gordelroos). 

 

Zal het vaccin de weerstand van mijn kind niet verminderen ?

Vaccinaties zullen juist  de natuurlijke weerstand tegen ziekten versterken, o.a. door de opbouw van afweerstoffen. Je lichaam kan bijna onbeperkt afweerstoffen blijven aanmaken.
 
Men beweert dat het  windpokken vaccin niet mag gecombineerd worden met andere vaccins (zoals MBR)

 

 

PROVARIVAX

PROVARIVAX  werd gelijktijdig, maar op een andere injectieplaats, met een gecombineerd mazelen-bof-rubellavaccin (MBR), Haemophilus influenza-type b conjugaatvaccin, hepatitis-B-vaccin, difterie-tetanus-‘whole cell’-kinkhoestvaccin, en oraal poliovirusvaccin toegediend aan peuters.

Er waren geen aanwijzingen voor enig klinisch relevant verschil in immuunrespons op 1 van de antigenen bij gelijktijdige toediening met PROVARIVAX.

Als varicella vaccin (levend) (OKA/Merck-stam) niet gelijktijdig met levend MBR-vaccin wordt toegediend, moet een interval van 1 maand in acht worden genomen tussen de 2 vaccinaties met levende vaccins.

Gelijktijdige toediening van PROVARIVAX en tetravalente, pentavalente of hexavalente (difterie, tetanus en acellulaire pertussis) gebaseerde vaccins is niet onderzocht.

 

VARILRIX

VARILRIX mag gelijktijdig met andere vaccins toegediend worden. Verschillende vaccins voor injectie moeten steeds op verschillende inspuitplaatsen toegediend worden. VARILRIX mag nooit in dezelfde injectiespuit gemengd worden.

Indien VARILRIX wordt toegediend na mazelenvaccin, is het aanbevolen om minstens 1 maand te wachten omdat geweten is dat vaccinatie tegen mazelen een kortstondige onderdrukking van de cellulaire immuunrespons kan veroorzaken.

 

Waarom raadt Kind en Gezin het vaccin af ?

Dat is ook heel logisch, Kind en Gezin is verplicht de aanbevelingen van De Hoge Gezondheidsraad op te volgen.  Het is voor hen ook verboden om het windpokkenvaccin toe te dienen, enkel de vaccins uit het algemene vaccinatieschema mogen door deze artsen gegeven worden.

 

Het vaccin is te duur

Zie item ‘vaccinatie’ ivm terugbetaling door mutualiteiten

 

Men beweert dat het vaccin niet lang genoeg werkt

Het vaccin blijft ongeveer 20 jaar werkzaam indien je het vaccinatieschema volgt (dus 2 inspuitingen). Net zoals de andere vaccins, is het mogelijk dat ook het windpokkenvaccin na verloop van tijd moet herhaald worden.

Om te vergelijken met enkele andere vaccins :

-  Tetanus : elke 10 jaar

- Hepatitis A en B : elke 20 jaar

- Bof : elke 10 tot 15 jaar

 

Volg het advies van uw arts !

 

 

 

Bronnen

-          www.gezondheid.be

-          www.vaccinatieweek.be

-          Verslagen 11e Valentijn Vaccinatiesymposium – februari 2013